Approberte treningar

Vi prøver framover å halde oss til approberte treningar på onsdagar framover.

Minner om at all aktivitet vert informert om på Spond (app/epost/sms) og heimesida.

Årsmøte

Hei folkens!

Styret ber om orsak for å vere treige med å publisere referat frå årsmøtet. De kan finne desse under årsmøtepapir på medlemssidene. Vi har også oppdatert forsikringsvilkåra frå IF Bedrift. I tillegg, legg vi her ut bilder av den nye logo’en som vart vedteke på årsmøtet.

Vi satsar no på litt profilering med t-skjorter, klistremerker og kopper (sistnemnte som diverse premiering) i fyrste omgong. Kom gjerne med innspel om de he andre ynskjer også. Hugs, til færre artiklar, dess dyrare vert det. Prisar vert no iallefall innhenta på t-skjorter, og når vi har desse, kjem vi til å spørre medlemmane om dei kan tenkje seg ei eller fleire kvar.

Beste helsing,

Styret

Ein kan laste ned logoane i SVG-format på botnen av sida.

Årsmøte 2020

Styret kallar med dette inn til årsmøte for 2020, i Fiskå Ungdomshus 2.februar kl.1930.

Sjå lenkje for innkalling i PDF.

https://1drv.ms/b/s!AkXZin9VwinJm1e8ag_e2Qtvsu5B?e=tIXqb8

Internstevne 2019

Takk til alle deltakere i dag!

Totalt sammenlagt gikk seieren til:
Per-Gunnar Nordal med 174 poeng
Stian Søvdsnes 2 plass med 130 poeng
Magne Rolandsen 3 plass med 126 poeng

Ny rekord med finkaliber her slår Per-Gunnar seg selv med 92 poeng på hurtig-fin
og 18 poeng felt-fin.
Samt går fjordårets rekord i Grov hurtig ut og til PG med 93 poeng!

Samt kan vi få med litt status på bana. Søknaden om godkjenning ligger nå på politikammeret i Kristiansund i påvente av behandling. vi håper å få i orden dette nå over jul!


Status på Pistolbana

Hei alle!

På tide å informere litt om status på pistolbana:

Gravearbeidet vart starta før ferien og mykje er gjort til no. Sprengning av stor stein vart gjort på måndag 26.aug og det er no klart for å planering og grusing. Når dette er ferdig må vi ha dugnad på å forskale til standplass inkl.klubbhus og blinkområde. Nødutgangen på skyttarhuset må også byggast på nytt.

Her er PDF av tegningsdokumentasjonen då det er ikkje alle som har fått sett dette endå. Det er fortsatt litt detaljar som må på plass på huset (dører / vinduer), men alt i alt skal størrelse og mål vere ganske grei. Den tenkte tømmerveggen vert erstatta med jordvoll / gjerde der det måtte vere naudsynt. Kom gjerne med innspel om nokon sit med gode idear til anlegget.

Og her er litt bilete av arbeidet so langt.

Containeren er flytta.
Trappa for nødutgangen er demontert og må lages ny når gravearbeidet er ferdig.
Store steinar som måtte sprengast vekk.
Utgravd masse er flytta fram i terrenget etter avtale med grunneigar.

Nybegynder/Sikkerhetskurs

Lørdag 25.05 10.00 14.00 blir det arrangert sikkerhetskurs for nybegyndere!

max 8 deltagere 4 ledige plasser igjen!

Kurest koster 1000kr.

kontakt Stian Søvdsnes på 47858496 eller Magne Rolandsen på 95839705 for påmelding og info!