Årsmøte

Hei folkens!

Styret ber om orsak for å vere treige med å publisere referat frå årsmøtet. De kan finne desse under årsmøtepapir på medlemssidene. Vi har også oppdatert forsikringsvilkåra frå IF Bedrift. I tillegg, legg vi her ut bilder av den nye logo’en som vart vedteke på årsmøtet.

Vi satsar no på litt profilering med t-skjorter, klistremerker og kopper (sistnemnte som diverse premiering) i fyrste omgong. Kom gjerne med innspel om de he andre ynskjer også. Hugs, til færre artiklar, dess dyrare vert det. Prisar vert no iallefall innhenta på t-skjorter, og når vi har desse, kjem vi til å spørre medlemmane om dei kan tenkje seg ei eller fleire kvar.

Beste helsing,

Styret

Ein kan laste ned logoane i SVG-format på botnen av sida.

Årsmøte 2020

Styret kallar med dette inn til årsmøte for 2020, i Fiskå Ungdomshus 2.februar kl.1930.

Sjå lenkje for innkalling i PDF.

https://1drv.ms/b/s!AkXZin9VwinJm1e8ag_e2Qtvsu5B?e=tIXqb8

Internstevne 2019

Takk til alle deltakere i dag!

Totalt sammenlagt gikk seieren til:
Per-Gunnar Nordal med 174 poeng
Stian Søvdsnes 2 plass med 130 poeng
Magne Rolandsen 3 plass med 126 poeng

Ny rekord med finkaliber her slår Per-Gunnar seg selv med 92 poeng på hurtig-fin
og 18 poeng felt-fin.
Samt går fjordårets rekord i Grov hurtig ut og til PG med 93 poeng!

Samt kan vi få med litt status på bana. Søknaden om godkjenning ligger nå på politikammeret i Kristiansund i påvente av behandling. vi håper å få i orden dette nå over jul!


Status på Pistolbana

Hei alle!

På tide å informere litt om status på pistolbana:

Gravearbeidet vart starta før ferien og mykje er gjort til no. Sprengning av stor stein vart gjort på måndag 26.aug og det er no klart for å planering og grusing. Når dette er ferdig må vi ha dugnad på å forskale til standplass inkl.klubbhus og blinkområde. Nødutgangen på skyttarhuset må også byggast på nytt.

Her er PDF av tegningsdokumentasjonen då det er ikkje alle som har fått sett dette endå. Det er fortsatt litt detaljar som må på plass på huset (dører / vinduer), men alt i alt skal størrelse og mål vere ganske grei. Den tenkte tømmerveggen vert erstatta med jordvoll / gjerde der det måtte vere naudsynt. Kom gjerne med innspel om nokon sit med gode idear til anlegget.

Og her er litt bilete av arbeidet so langt.

Containeren er flytta.
Trappa for nødutgangen er demontert og må lages ny når gravearbeidet er ferdig.
Store steinar som måtte sprengast vekk.
Utgravd masse er flytta fram i terrenget etter avtale med grunneigar.

Nybegynder/Sikkerhetskurs

Lørdag 25.05 10.00 14.00 blir det arrangert sikkerhetskurs for nybegyndere!

max 8 deltagere 4 ledige plasser igjen!

Kurest koster 1000kr.

kontakt Stian Søvdsnes på 47858496 eller Magne Rolandsen på 95839705 for påmelding og info!

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag

Styret kallar med dette inn medlemmane til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag.

Årsmøtet vert helde søndag, 3.mars kl. 19.30 på Fiskå Ungdomshus.

Saker som et medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast fredag 16.februar, til ein av følgande personar:

Dag Kjelstadli (Leiar) – leiar ætt vanssl dått no
Øystein Fiskå (Nestleiar) – ofiska ætt hotmail dått com
Magne Rolandsen (kasserer) – kasserer ætt vanssl dått no

Saker skal sendast skriftleg (brev/epost/postit) og underteikna av innsendar (seinast 16.februar).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil vere tilgjengelig for medlemmene på på www.vanssl.no og per epost, ikkje seinare enn 24.februar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Banerekord Internstevne Desember 2018

Takk til alle som deltok på internstevnet i dag!

Det har nå blitt satt 6 banerekorder i ulike disipliner, der inndelingen er ut ifra fin-kaliber, grov-kaliber og program.

Rekorden i Standard, Hurtig og Felt med fin-kaliber går alle til Per Gunnar Nordal med 66 poeng totalt på Standard og 87 poeng totalt på Hurtig og 17 poeng totalt på Felt.

Rekorden for grov-kaliber i Standard går til Stian Søvdsnes med 72 poeng totalt. Rekorden for grov-kaliber Hurtig går til Marvin Nerland med 80 poeng totalt.

Rekorden for grov-kaliber Felt går til Øystein Fiskå med totalt 17 poeng.