Aktivitetar

Skyteaktivitetar vert helde på Lisjeeide Skytebane på pistolbana. Approberte treningar er sett til onsdagar (5-6 tida og utover, sjå Spond/heimeside for nøyaktig klokkeslett)

Alle aktivitetar vert informert om igjennom sosiale mediar/sms/epost til medlemmane (vi bruker SPOND og heimeside).

Skytebana er åpen måndag-laurdag (søndag stengt, utanom stemner)

Laurdagar skal skyting sluttast innan kl.19.00 (midlertidig ordning)

Laget har kun ammunisjon til 22LR for salg til medlemmar.

Vi har også svartkrutt-gruppe i laget og aktivitet der vert lagt etter ordinær skyting.  Ta kontakt med svartkrutt-ansvarleg ved spørsmål.