Medlemsskap

Alle som eig handvåpen skal vere medlem i eit skyttarlag/klubb der våpenet skal kunne brukast på eitt eller fleire av programma til laget. Å vere medlem gir rett til å vere med på våre skytetreningar, interne aktivtetar og bruke klubbvåpen.

For å bruke pistol i 22LR må ein ha gjennomført sikkerhetskurs i pistolskyting. Skyting med luftpistol er godkjend aktivitet, inntil ein har gjennomført sikkerhetskurs.

Som støttemedlem får ein rett til å delta på våre skytefasilitetar og årsmøte. Generell klubbinformasjon vert også gitt til støttemedlemmar.

Om du vil verte medlem, ta kontakt med ein av dei medlemsansvarlege:

Leiar (Stian Søvdsnes) leiar æt vanssl.no el. mob.: 478-58-496
Nestleiar (Øystein Fiskå), ofiska ætt hotmail.com el. mob.: 913-02-469

Prisar:
Medlemsskap Voksen – 800 kr
Medlemsskap Junior (17-20år) – 400 kr
Støttemedlem: 300kr

Vi ber om at innmelding og utmelding skal gjerast skriftleg til medlemsansvarlege i laget.

Etter dette er gjort, skal ein fylgje veiledning til å søke opp laget i MinIdrett: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Finn_ny_klubb