Approberte treningar

Vi prøver framover å halde oss til approberte treningar på onsdagar framover.

Minner om at all aktivitet vert informert om på Spond (app/epost/sms) og heimesida.