Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag

Styret kallar med dette inn medlemmane til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag.

Årsmøtet vert helde søndag, 3.mars kl. 19.30 på Fiskå Ungdomshus.

Saker som et medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast fredag 16.februar, til ein av følgande personar:

Dag Kjelstadli (Leiar) – leiar ætt vanssl dått no
Øystein Fiskå (Nestleiar) – ofiska ætt hotmail dått com
Magne Rolandsen (kasserer) – kasserer ætt vanssl dått no

Saker skal sendast skriftleg (brev/epost/postit) og underteikna av innsendar (seinast 16.februar).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil vere tilgjengelig for medlemmene på på www.vanssl.no og per epost, ikkje seinare enn 24.februar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Banerekord Internstevne Desember 2018

Takk til alle som deltok på internstevnet i dag!

Det har nå blitt satt 6 banerekorder i ulike disipliner, der inndelingen er ut ifra fin-kaliber, grov-kaliber og program.

Rekorden i Standard, Hurtig og Felt med fin-kaliber går alle til Per Gunnar Nordal med 66 poeng totalt på Standard og 87 poeng totalt på Hurtig og 17 poeng totalt på Felt.

Rekorden for grov-kaliber i Standard går til Stian Søvdsnes med 72 poeng totalt. Rekorden for grov-kaliber Hurtig går til Marvin Nerland med 80 poeng totalt.

Rekorden for grov-kaliber Felt går til Øystein Fiskå med totalt 17 poeng.

Valg 2019

I dag 18.10.2018 ble det sendt ut en felles mail til alle klubbens medlemmer ang. valg 2019. Håper at alle tar seg tid til å lese igjennom skrivet å gi oss en tilbakemeldig.

Hilsen valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte – 16.juli kl 20.00

Til alle medlemmer

Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte I Syvde Sportsskyttarlag.

Dato/tid: Måndag 16.juli 2018 Kl.20.00
Stad: Lisjeeide Skytebane

Sak – Endring av namn på skyttarlaget
I forbindelse med at klubben vil søkje etter midlar for bygging av pistolbane (styret vil informere i detalj på møtet), ynskjer vi å endre namn på Syvde Sportsskyttarlag til Vanylven Sportsskyttarlag.

Vi meiner at det er viktig at eventuelle sponsorar og dei som mottek søknadane våre, ser at vårt nedslagsfelt for medlemmar gjeld for heile kommuna og vi har stor tru på at det vert lettare å få innvilga midlar med Vanylven Sportsskyttarlag som namn på idrettslaget.

Derfor vert det no kalla inn til ekstraordinært årsmøte for å stemme over saka.

Mvh
Styret i Syvde Sportsskyttarlag

30.juni, 2018

Nybyrjarkurs i pistolskyting

Det vert arrangert kurs for nybyrjarar laurdag 2.juni, med føresetnad om nok påmelde.

Oppmøte på Fiskå Ungdomshus kl.10.30

Pris:
1750,- (inkl. medlemskontingent 2018)
1400,- (ekskl. medlemskontingent)

For påmelding, send epost til leiar@sskl.no. Frist 30. mai

For meir informasjon, sjå aktivitet i kalendaren.