Valg 2019

I dag 18.10.2018 ble det sendt ut en felles mail til alle klubbens medlemmer ang. valg 2019. Håper at alle tar seg tid til å lese igjennom skrivet å gi oss en tilbakemeldig.

Hilsen valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte – 16.juli kl 20.00

Til alle medlemmer

Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte I Syvde Sportsskyttarlag.

Dato/tid: Måndag 16.juli 2018 Kl.20.00
Stad: Lisjeeide Skytebane

Sak – Endring av namn på skyttarlaget
I forbindelse med at klubben vil søkje etter midlar for bygging av pistolbane (styret vil informere i detalj på møtet), ynskjer vi å endre namn på Syvde Sportsskyttarlag til Vanylven Sportsskyttarlag.

Vi meiner at det er viktig at eventuelle sponsorar og dei som mottek søknadane våre, ser at vårt nedslagsfelt for medlemmar gjeld for heile kommuna og vi har stor tru på at det vert lettare å få innvilga midlar med Vanylven Sportsskyttarlag som namn på idrettslaget.

Derfor vert det no kalla inn til ekstraordinært årsmøte for å stemme over saka.

Mvh
Styret i Syvde Sportsskyttarlag

30.juni, 2018

Nybyrjarkurs i pistolskyting

Det vert arrangert kurs for nybyrjarar laurdag 2.juni, med føresetnad om nok påmelde.

Oppmøte på Fiskå Ungdomshus kl.10.30

Pris:
1750,- (inkl. medlemskontingent 2018)
1400,- (ekskl. medlemskontingent)

For påmelding, send epost til leiar@sskl.no. Frist 30. mai

For meir informasjon, sjå aktivitet i kalendaren.