Ekstraordinært årsmøte – 16.juli kl 20.00

Til alle medlemmer

Styret kaller med dette inn til ekstraordinært årsmøte I Syvde Sportsskyttarlag.

Dato/tid: Måndag 16.juli 2018 Kl.20.00
Stad: Lisjeeide Skytebane

Sak – Endring av namn på skyttarlaget
I forbindelse med at klubben vil søkje etter midlar for bygging av pistolbane (styret vil informere i detalj på møtet), ynskjer vi å endre namn på Syvde Sportsskyttarlag til Vanylven Sportsskyttarlag.

Vi meiner at det er viktig at eventuelle sponsorar og dei som mottek søknadane våre, ser at vårt nedslagsfelt for medlemmar gjeld for heile kommuna og vi har stor tru på at det vert lettare å få innvilga midlar med Vanylven Sportsskyttarlag som namn på idrettslaget.

Derfor vert det no kalla inn til ekstraordinært årsmøte for å stemme over saka.

Mvh
Styret i Syvde Sportsskyttarlag

30.juni, 2018