Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag

Styret kallar med dette inn medlemmane til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag.

Årsmøtet vert helde søndag, 3.mars kl. 19.30 på Fiskå Ungdomshus.

Saker som et medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast fredag 16.februar, til ein av følgande personar:

Dag Kjelstadli (Leiar) – leiar ætt vanssl dått no
Øystein Fiskå (Nestleiar) – ofiska ætt hotmail dått com
Magne Rolandsen (kasserer) – kasserer ætt vanssl dått no

Saker skal sendast skriftleg (brev/epost/postit) og underteikna av innsendar (seinast 16.februar).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil vere tilgjengelig for medlemmene på på www.vanssl.no og per epost, ikkje seinare enn 24.februar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret