Valg 2019

I dag 18.10.2018 ble det sendt ut en felles mail til alle klubbens medlemmer ang. valg 2019. Håper at alle tar seg tid til å lese igjennom skrivet å gi oss en tilbakemeldig.

Hilsen valgkomiteen.