Internstevne 2019

Takk til alle deltakere i dag!

Totalt sammenlagt gikk seieren til:
Per-Gunnar Nordal med 174 poeng
Stian Søvdsnes 2 plass med 130 poeng
Magne Rolandsen 3 plass med 126 poeng

Ny rekord med finkaliber her slår Per-Gunnar seg selv med 92 poeng på hurtig-fin
og 18 poeng felt-fin.
Samt går fjordårets rekord i Grov hurtig ut og til PG med 93 poeng!

Samt kan vi få med litt status på bana. Søknaden om godkjenning ligger nå på politikammeret i Kristiansund i påvente av behandling. vi håper å få i orden dette nå over jul!


Nybegynder/Sikkerhetskurs

Lørdag 25.05 10.00 14.00 blir det arrangert sikkerhetskurs for nybegyndere!

max 8 deltagere 4 ledige plasser igjen!

Kurest koster 1000kr.

kontakt Stian Søvdsnes på 47858496 eller Magne Rolandsen på 95839705 for påmelding og info!

Banerekord Internstevne Desember 2018

Takk til alle som deltok på internstevnet i dag!

Det har nå blitt satt 6 banerekorder i ulike disipliner, der inndelingen er ut ifra fin-kaliber, grov-kaliber og program.

Rekorden i Standard, Hurtig og Felt med fin-kaliber går alle til Per Gunnar Nordal med 66 poeng totalt på Standard og 87 poeng totalt på Hurtig og 17 poeng totalt på Felt.

Rekorden for grov-kaliber i Standard går til Stian Søvdsnes med 72 poeng totalt. Rekorden for grov-kaliber Hurtig går til Marvin Nerland med 80 poeng totalt.

Rekorden for grov-kaliber Felt går til Øystein Fiskå med totalt 17 poeng.

Valg 2019

I dag 18.10.2018 ble det sendt ut en felles mail til alle klubbens medlemmer ang. valg 2019. Håper at alle tar seg tid til å lese igjennom skrivet å gi oss en tilbakemeldig.

Hilsen valgkomiteen.