Aktivitet i desember

Siste trening i 2017 vart helde 4.desember.

Vi tek oss ei velfortent pause til over nyttår. Januar vert forbeholdt møteaktivitet og evt kanskje oppsett skyting frå slutten av månaden.