Medlemsskap

Alle som eig handvåpen skal vere medlem i eit skyttarlag/klubb der våpenet skal kunne brukast på eitt eller fleire av programma til laget. Å vere medlem gir rett til å vere med på våre skytetreningar, interne aktivtetar og bruke klubbvåpen.

For å bruke pistol i 22LR må ein ha gjennomført sikkerhetskurs i pistolskyting. Skyting med luftpistol er godkjend aktivitet, inntil ein har gjennomført sikkerhetskurs.

Som støttemedlem får ein rett til å delta på våre skytefasilitetar og årsmøte. Generell klubbinformasjon vert også gitt til støttemedlemmar.

Om du vil verte medlem, ta kontakt med ein av dei medlemsansvarlege:

Leiar (Øystein Fiskå) – leiar ætt hotmail.com el. mob.: 913-02-469
Nestleiar (Per-Marius Lillehamre) – mob.: , 414-24-801

Vedlagt er instruks på innmelding via Rubic Medlemssystem.
 LENKJE: VanSSL – Rubic Medlem Instruks

Prisar:
Medlemsskap Voksen – 800 kr
Medlemsskap Honnør – 400 kr
Medlemsskap Junior (17-21år) – 400 kr
Sidemedlem:  450kr

Vi ber utmelding skal gjerast skriftleg til medlemsansvarlege i laget.