Approberte treningar

Vi prøver framover å halde oss til approberte treningar på onsdagar framover.

Minner om at all aktivitet vert informert om på Spond (app/epost/sms) og heimesida.

Årsmøte 2020

Styret kallar med dette inn til årsmøte for 2020, i Fiskå Ungdomshus 2.februar kl.1930.

Sjå lenkje for innkalling i PDF.

https://1drv.ms/b/s!AkXZin9VwinJm1e8ag_e2Qtvsu5B?e=tIXqb8

Status på Pistolbana

Hei alle!

På tide å informere litt om status på pistolbana:

Gravearbeidet vart starta før ferien og mykje er gjort til no. Sprengning av stor stein vart gjort på måndag 26.aug og det er no klart for å planering og grusing. Når dette er ferdig må vi ha dugnad på å forskale til standplass inkl.klubbhus og blinkområde. Nødutgangen på skyttarhuset må også byggast på nytt.

Her er PDF av tegningsdokumentasjonen då det er ikkje alle som har fått sett dette endå. Det er fortsatt litt detaljar som må på plass på huset (dører / vinduer), men alt i alt skal størrelse og mål vere ganske grei. Den tenkte tømmerveggen vert erstatta med jordvoll / gjerde der det måtte vere naudsynt. Kom gjerne med innspel om nokon sit med gode idear til anlegget.

Og her er litt bilete av arbeidet so langt.

Containeren er flytta.
Trappa for nødutgangen er demontert og må lages ny når gravearbeidet er ferdig.
Store steinar som måtte sprengast vekk.
Utgravd masse er flytta fram i terrenget etter avtale med grunneigar.

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag

Styret kallar med dette inn medlemmane til årsmøte i Vanylven Sportsskyttarlag.

Årsmøtet vert helde søndag, 3.mars kl. 19.30 på Fiskå Ungdomshus.

Saker som et medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende seinast fredag 16.februar, til ein av følgande personar:

Dag Kjelstadli (Leiar) – leiar ætt vanssl dått no
Øystein Fiskå (Nestleiar) – ofiska ætt hotmail dått com
Magne Rolandsen (kasserer) – kasserer ætt vanssl dått no

Saker skal sendast skriftleg (brev/epost/postit) og underteikna av innsendar (seinast 16.februar).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil vere tilgjengelig for medlemmene på på www.vanssl.no og per epost, ikkje seinare enn 24.februar.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret